News Mix

День независимости в парке Рышкань (RU/RO)

День независимости - в парке Рышкань. Запланированное мероприятие будет также посвящено Дню независимости парка Рышкань… от мусора.


Это будет лучший подарок нашему городу и ее жителям ко Дню независимости!

Собираемся в воскресенье в пяти точках сбора:

  • Садовяну, 3 (Baby-Park)
  • Браниште – угол А. Руссо
  • Костин – угол Н. Димо
  • Н. Димо, 29
  • И.Виеру – угол М. Садовяну (конечная 129 маршрутки)

Общая цель – в каждой из 5 парковых зон немного улучшить общую ситуацию и привлечь новых людей в команду.

Задачи – уборка крупного мусора, освобождение парка от машин (в каждой команде будет по одному опытному человеку, который умеет работать с водителями и полицией); общение с людьми на тему проекта «Рышкановский парк, возрождение»; в отдельных случаях - более тесное знакомство для вовлечения в проект.

Дополнительная информация на facebook-е.

В 13.00 координаторы раздадут пакеты для мусора, перчатки и листовки, обозначат вместе с вами примерные зоны для уборки. Там же обменяемся телефонами для лучшей координации.

В 14.30 завершим уборку.

В 15.00 на углу улиц Димо – А.Руссо проведем небольшую пресс-конференцию для СМИ. Расскажем, почему решили сделать уборку, немного о результатах и о самом проекте. Попросим поддержать проект в голосовании, которое состоится 1-15 сентября.

Приглашаются к участию жители секторов Рышкановка-Чеканы (и других тоже), неправительственные организации, спортивные секции и пр.

Ограничения – не говорим про политику, миллиард, языки, национальности. :)

Объединим наши усилия, чтобы сделать Кишинёв чище!

*Организаторы - инициативная группа "Рышкановский парк"

Контакты: 076-718-687 - Ольга, 069-334-107 - Виталий

RO

Ziua independenței în parcul Râșcani

Am hotărât să sărbătorim ziua Indepenței în parcul Râșcani. Evenimentul nostru oricum va fi dedicat zilei Independenței ... parcului Râșcani de gunoi.

Acesta va fi cel mai bun cadou pentru Chișinău și locuitorii săi de Ziua independenței!

Ne adunăm Duminica, 27 august 2017, la 5 adrese:

  • str. Sadoveanu, 3 (Baby-Park)
  • str. Braniște, colț cu Alecu Russo
  • str. Costin, colț cu str. Dimo
  • str. Dimo 29
  • str. Vieru - colț cu Sadoveanu (stația terminus la rutiera 129)

Scopul comun - în fiecare din cele 5 zone de parcul Râșcani, de îmbunătățit un pic situația generală și de a atrage oameni noi în echipă.

Sarcinile propuse de noi – colectarea gunoiului masiv; eliberarea parcului de mașinile parcate neregulamentar (în fiecare echipă va fi o persoană care este capabilă să comunice cu conducătorii auto și poliția); comunicarea cu oamenii despre proiectul "Parcul Râșcani, Renașterea".

Mai multe detalii pe facebook.

La ora 13.00, coordonatorii vor distribui participanților mănușile, sacoșe pentru gunoi și pliantele, vor desemna împreună cu voi zonele aproximative de recoltare. Acolo vom face schimb de telefoane pentru o mai bună coordonare.

La ora 14.30 vom finaliza curățenia.

La ora 15.00 la colțul străzilor Dimo și Alecu Russo vom organiza o сonferință de presă pentru mass-media. În cadrul conferinței vom explică de ce am decis să facem curățenie, despre proiect si rezultatele așteptate ale acestuia. Vom ruga să-i susține proiectul nostru în procedura de vot, care se va petrece în perioada 1-15 septembrie.

Invităm locuitorii sectoarelor Râșcani și Ciocana (și din alte sectoare), Ong-uri, cluburi sportive etc. și pur și simplu persoane cointeresate.

Regulă importantă - nu vorbim despre politică, miliarde furate, limbi și etnii :)

Să ne reunim forțele pentru un chișinau mai curat!

*Organizatorii - grupul de inițiativă "Parcul Râșcani"

Contacte: 076-718-687 - Olga; 069-334-107 - Vitalie

Еще News Mix