News Mix

День независимости: Рышкановский парк. Возрождение (RU/RO)

В воскресенье, 27 августа 2017 года, участники инициативной группы проекта «Рышкановкий парк. Возрождение», представители нескольких общественных организаций и инициатив, а также около 80 жителей Кишинёва из секторов Рышкановка и Чеканы отметили День независимости воскресником в Рышкановском парке.

Основными задачами мероприятия была уборка крупного мусора, освобождение парка от машин, общение с людьми по поводу проекта и их приглашение в проект.

Перед началом воскресника координаторы раздали участникам пакеты для мусора, перчатки и листовки, обозначили вместе с ними зоны для уборки, а также рассказали об основных целях проекта «Рышкановский парк. Возрождение», за который можно будет проголосовать с 1 по 15 сентября на сайте примэрии или непосредственно в самой примэрии.

Участники мероприятия разделились на 5 зон, в каждой из которых собрали мусор и убрали пепел от костров. Также они раздавали листовки и пообщались с отдыхающими людьми, рассказали им о проекте по восстановлению парковой зоны Рышкань и о необходимости соблюдать правила культурного отдыха в парковых зонах (не заезжать на автомобилях, не оставлять мусор, не разжигать открытый огонь и т.д.).

По окончании мероприятия участники обменялись впечатлениями. По словам местных жителей, это был лучший подарок ко Дню независимости. Также совместно было решено провести следующий субботник 9 или 10 сентября.

Больше информации здесь

До

После

RO

Ziua independenței a Parcului Râșcani de gunoi

Duminică, 27 august 2017, membrii grupului de inițiativă al proiectului "Parcul Râșcani. Renaștere“, reprezentanții mai multor organizații non-guvernamentale și de inițiativă, precum și aproximativ 80 de locuitori ai orașului Chișinău din sectorarele Râșcani și Ciocana au marcat Ziua Independenței printr-o acțiune de curățenie în parcul Râșcani.

Principalele sarcini ale evenimentului au fost evacuarea gunoiului, eliberarea parcului de autoturisme, comunicarea cu oamenii în privința proiectului și invitația de a se implica în proiect.

Înainte de a începe lucrul coordonatorii acțiunii au distribuit participanților saci de gunoi, mănuși și pliante, au marcat zonele de curățare și au prezentat principalele obiective ale proiectului "Parcul Râșcani. Renaștere“ care va putea fi votat între 1 și 15 septembrie pe site-ul primăriei sau direct în primărie.

Participanții la eveniment s-au separat pe 5 zone. În fiecare zonă s-a colectat gunoiul și s-a evacuat cenușa. De asemenea, participanții au împărțit pliante și au socializat cu oamenii care se relaxau, i-au informat despre proiectul de restabilire a zonei parcului Râșcani și despre necesitatea de a respecta regulile în zonele de odihnă (a nu intra cu automobilele în parc, a nu lăsa gunoi, a nu folosi foc deschis, etc).

La finalul evenimentului, participanții au făcut schimb de impresii. Potrivit localnicilor, acesta a fost cel mai bun cadou de Ziua Independenței. De comun acord s-a decis de a organiza înca o acțiune de curățare pe 9 sau 10 septembrie.

Informația suplimentară e aici

Еще News Mix