News Mix

Moldova se alătură Ştafetei globale pentru pace (RO / RU)

Pe 10-15 septembrie 2016 în Republica Moldova se va desfăşura ştafeta internaţională cu torţe în stil olimpic Peace Run – Alergarea pentru Pace. Ştafeta va avea un traseu de 565 km şi va trece prin câteva zeci de localităţi din republică.

La acest eveniment cultural-sportiv vor lua parte alergători din Austria, Croaţia, Franţa, Marea Britanie, România, Serbia, Slovacia, Ucraina, Belarus ş.a.

Peace Run – Alergarea pentru Pace este cea mai lungă ştafetă din lume. Specificul ei constă în transmiterea unei făclii aprinse – simbol al aspiraţiei omenirii pentru o viaţă în pace şi armonie. Oricine împărtăşeşte acest ideal poate participa la alergare. Transmiţând torţa din mână în mână, de la inimă la inimă, din oraş în oraş şi din ţară în ţară, participanţii din toată lumea promovează mesajul prieteniei şi înţelegerii. Anul acesta Alergarea se va desfăşura în 100 de ţări de pe toate continentele.

Peace Run (cunoscută sub denumirea World Harmony Run între 2005 şi 2012) se organizează începând din 1987. Fondatorul alergării este Sri Chinmoy /Şri Cinmoi/, (1931-2007), binecunoscut vizionar al păcii, om de artă prolific, sportiv şi promotor al modului de viaţă sănătos. Acest eveniment are caracter non-politic şi non-profit, scopul fiind de a arăta că năzuinţa pentru pace este comună tuturor oamenilor. Echipa de bază este compusă din voluntari, alergători profesionişti şi amatori, care în timpul lor liber aleargă pe cont propriu în diferite ţări.

Alergătorii vizitează localităţi, şcoli, organizaţii din toate sferele, demnitari şi atleţi, pentru încurajare şi susţinere, şi vor stimula astfel lucrul în echipă şi pacea în vieţile noastre de zi cu zi. Unul sau două vehicule urmează echipele de alergători în timp ce aceştia poartă zilnic torţa din oraş în oraş.

Fiecare alergător acoperă zilnic între 10 şi 30 km.

Mesajul simplu al Alergării – „Fă primul pas!” – a inspirat milioane în întreaga lume. Până în prezent, la acest eveniment global au luat parte mai bine de 5 milioane de oameni din peste 150 de ţări şi teritorii – în Europa, Asia, America de Nord şi de Sud, Africa şi Australia.

De-a lungul anilor, torţa păcii a fost transmisă multor personalităţi cu renume mondial, printre care regina Elizabeta a II-a, preşedinţii Mihail Gorbaciov şi Nelson Mandela, Maica Tereza, Papa Ioan Paul al II-lea, Dalai Lama, Prinţesa Diana, Carl Lewis, Arnold Schwarzenegger, Serghei Bubka, Tatiana Lebedeva, Nicolai Valuev, Boris Grebenşikov, Paul MacCartney etc., iar din ţara noastră: Ninela Caranfil, Ion Raţă, Nicolae Juravschi, Larisa Popova, Iaroslav Muşinschi, Ion Luchianov... În 1996 cosmonautul Ghennadi Strekalov a dus torţa păcii în cosmos, pe staţia orbitală MIR, şi a
transmis-o astronauţilor americani, iar în 2008 făclia a ajuns la Polul Nord.

Tradiţional, startul festiv al Alergării pentru Pace se organizează la sediul ONU din New York.

De la flacăra comună aici se aprind torţele destinate altor 5 continente. Ulterior pe fiecare continent se dă start ştafetei. Etapa europeană a început pe 24 februarie la Porto (Portugalia) şi va finisa pe 8 octombrie, la Roma (Italia), după ce torţa va străbate 46 de ţări. Moldoveanul Vladimir Salnicov va
parcurge întregul itinerar, de la început până la încheierea Ştafetei.

În Republica Moldova, Alergarea se organizează începând din 1991 şi anul acesta va sărbători a 25-a aniversare în ţara noastră. Torţa aprinsă va fi preluată de la Ucraina (Otaci) şi va trece prin oraşele Soroca (10.09), Floreşti, Ghindeşti, Orhei (11.09) Criuleni, Vadul lui Vodă, Chişinău (12.09),
Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol (13.09), Slobozia, Pervomaisc, Dnestrovsc, Ştefan Vodă (14.09), Căuşeni, Cimişlia (15.09). Distanţa totală acoperită va fi de 565 km.

Pe 12 septembrie, alergătorii pentru pace vor ajunge la Chişinău. La ora 18:00, lângă monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, va avea loc o ceremonie de întâlnire a echipei internaţionale, la care vor participa personalităţi din viaţa culturală şi sportivă a ţării.

Peace Run se organizează cu susţinerea Ministerului Educaţiei, Federaţiei de Atletism din Republica Moldova, a consiliilor raionale şi primăriilor de pe traseu.

Pentru detalii şi noutăţi, vizitaţi pagina web a evenimentului: www.peacerun.org.md

Молдова присоеденяется к Всемирной эстафете за мир!

С 10 по 15 сентября 2016 г. в Республике Молдова пройдет международная факельная эстафета в олимпийском стиле – Peace Run (Бег Мира).

Протяженность эстафеты составит 565 км. Трасса пробега пройдет через несколько десяток населенных пунктов. Среди участников будут бегуны из Австрии, Франции, Великобритании, Румынии, Хорватии, Сербии, Словакии, Украины, Беларуси и др.

Бег Мира – это самая протяженная в мире эстафета, в которой передается факел как символ устремления человечества к более гармоничной и счастливой жизни. Любой человек, кто разделяет идеалы мира и гармонии может присоединиться. Передавая горящий факел из рук в руки, от сердца к сердцу, от города к городу, от страны к стране, участники во всем мире распространяют послание дружбы и взаимопонимания. В этом году Бег пройдет в 100 странах, на шести континентах.

Peace Run (который с 2005 по 2012 гг. назывался World Harmony Run – Всемирный Бег Гармонии) проводится с 1987 года. Автор идеи пробега — Шри Чинмой (1931-2007), хорошо известен как общественный деятель, многогранная творческая личность, спортсмен и пропагандист здорового образа жизни. Данный пробег не является политическим или коммерческим проектом, он просто показывает, что стремление к миру свойственно каждому человеку. Основная команда состоит из волонтеров, профессиональных спортсменов и любителей, которые за свои средства в свое свободное время бегут по дорогам разных стран.

По трассе, бегуны посещают населенные пункты, школы, различные организации, общественных деятелей и спортсменов, поддерживая таким образом командную работу и миролюбие в нашей повседневной жизни. Каждый бегун покрывает ежедневно от 10 до 30 км.

Простое послание Бега Мира – «Сделай первый шаг!» – вдохновил милионы людей во всем мире. С момента создания эстафеты в ней приняли участие более пяти миллионов человек. С тех пор факел побывал в более чем 150 странах и территориях – в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии.

Бег Мира в разное время поддержали известные люди планеты, среди которых Мать Тереза, Папа Иоан Павел II, Далай Лама, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Королева Елизавета, Принцесса Диана, Карл Льюис, Арнольд Шварценеггер, Сергей Бубка, Татьяна Лебедева, Николай Валуев, Пол Маккартни, Борис Гребенщиков и многие другие, а из Молдовы: актриса Нинела Каранфил, Ион Рацэ, Николае Журавский, Лариса Попова, Ярослав Мушинский, Ион Лукьянов и др. В 1996 году космонавт Геннадий Стрекалов доставил факел эстафеты в космос и на орбитальной станции «Мир» передал его американским астронавтам. В 2008 году факел побывал на Северном полюсе.

Традиционно общий старт Пробега дается у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Во время этой церемонии от общего огня зажигают факелы пяти континентов. Далее старты эстафеты даются на всех континентах. Так, 24 февраля из португальского города Порту отправилась в путь по дорогам 46 стран европейская часть пробега, которая завершится 8 октября в Риме (Италия). Молдавский бегун Владимир Салиников будет участвовать в этом году от начала до финиша эстафеты.

По Молдове Бег Мира проводится с 1991 г. и в этом году отмечает свое 25-тилетие.

Молдова принимает горящий факел от Украины (Отачь), который пройдет потом по городам: Сорока (10.09), Флорешть, Гиндешть, Орхей (11.09), Криулень, Вадул луй Водэ, Кишинэу (12.09), Дубэсарь, Григориополь, Тирасполь (13.09), Слобозия, Первомайск, Днестровск, Штефан Водэ (14.09), Кэушень, Чимишлия (15.09). Протяженность маршрута составит 565 км.

12 сентября бегуны за мир прибудут в Кишиневе. В 18:00 у монумента Штефана Великого состоится церемония встречи международной команды, на которой будут присутствовать известные деятели культуры и спорта.

Эстафета организуется и проводится при поддержке Министерства Просвещения, Федерации Легкой Атлетики Республики Молдова, местных советов и мэрий.

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.peacerun.org/md.

Еще News Mix